Nasza firma

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o naszej firmie oraz jej historią.
Tradycja zobowiązuje od 100 lat!
Wyroby optyczne

Kilka słów o PZO

W 2021 roku firma Polskie Zakłady Optyczne Sp. z o.o. jako kontynuator tradycji PZO, obchodzi 100 lecie działalności.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  w tworzeniu wyrobów optycznych najwyższej jakości, patrzymy w przyszłość z optymizmem.

PZO wyspecjalizowało się w ostatnich latach w produkcji szerokiego spektrum wyrobów wojskowych. Oferujemy również specjalistyczne produkty na rynek cywilny.

Cały czas świadczymy usługi optyczne i mechaniczne oraz zapewniamy obsługę i dostęp do części zamiennych do naszego sprzętu, będącego na wyposażeniu m.in. Wojska Polskiego.

Historia PZO

Firma została założona w 1921 roku przez grupę przemysłowców: Karola Hercyka (byłego właściciela zakładu optyczno-mechanicznego w Petersburgu), Henryka Kolberga (1861-1935) – (byłego właściciela kopalń w Rosji), Georga Coro (Włocha, byłego dyrektora Rosyjsko-Francuskiego Towarzystwa Akcyjnego w Petersburgu) i Kazimierza Mieszczańskiego (właściciela odlewni metali kolorowych). Oficjalna nazwa fabryki brzmiała: Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberg i Ska od nazwiska głównego akcjonariusza.

Pierwsza siedziba firmy znajdowała się przy ul. Leszno 119, w pomieszczeniach odlewni K. Mieszczańskiego. Rozruch fabryki nastąpił w marcu 1922. Decydujący wpływ na szybki rozwój firmy miały zamówienia wojskowe. W 1923 roku nabyto 3 piętrowy budynek przy ul. Grochowskiej 316. Na ulicy Grochowskiej siedziba PZO znajduje się do tej pory.

W 1930 roku, wskutek strat poniesionych na operacjach finansowych, Henryk Kolberg musiał sprzedać posiadane akcje firmy. Akcje kupiły firmy francuskie: Zakłady Krauss, Zakład OPL (Optique et Precision de la Vaolis), Zakłady Barbier, Bernard et Turenne. Fabryka zmieniła nazwę na Polskie Zakłady Optyczne.

Wtedy tez spółka ustanowiła swój znak firmowy w postaci układu dwóch soczewek z wypisanymi słowami PZO WARSZAWA. Produkcja PZO powiększa się. Wzrasta liczebność załogi. Spółka zatrudnia najlepszych rzemieślników. Firma ze swoimi produktami osiąga sukcesy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Do roku 1980 PZO stopniowo przekształca się w przedsiębiorstwo wielozakładowe, wytwarzające szeroki asortyment wyrobów precyzyjno – optycznych. W roku 1995 przedsiębiorstwo państwowe Polskie Zakłady Optyczne przekształcone zostaje w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w roku 1996 roku Ministerstwo Przekształceń Własnościowych wnosi akcje PZO S.A. do programu narodowych funduszy inwestycyjnych.

PZO S.A. zaczyna swój byt w gospodarce wolnorynkowej jako spółka prawa handlowego.

Od końca 2003 roku głównym akcjonariuszem PZO S.A. jest Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. PZO S.A. realizuje wypracowaną przez Zarząd, we współpracy z szerokim kierownictwem Spółki, strategie mającą na celu nakreślenie kierunków rozwoju Spółki w XXI wieku. Jednocześnie kontynuowany jest proces głębokiej restrukturyzacji. Jednym z etapów restrukturyzacji było powołanie w 2004 r. nowej spółki PZO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, do której to spółki została przeniesiona w całości produkcja wyrobów optycznych na rzecz wojska i zakładów zbrojeniowych w Polsce i zagranicą.

Od 2020 roku PZO wchodzi w skład Pagacz Defence Group poszerzając zakres jej kompetencji o wyroby optyczne.

W 2021 r. planowane jest stopniowe wznawianie produkcji wyrobów o przeznaczeniu wojskowym, przy jednoczesnym wprowadzaniu modyfikacji dostosowujących produkowane produkty do współczesnych wymagań użytkowników krajowych i zagranicznych.