OPTYKA WOJSKOWA:

PZO jest producentem najwyższej jakości sprzętu wojskowego, który został wysoko oceniony
przez specjalistów wojskowych. Jest on obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
Prezentujemy Państwu sprzęt wojskowy, który znajduje się w naszej ofercie:

Przyrządy obserwacyjne:

Noktowizja:


PZO oprócz produkcji zajmuje się również modernizacją urządzeń noktowizyjnych. Zmodernizowane wyroby wykorzystujące pasywne systemy noktowizyjne umożliwiają zwiększenia zakresów obserwacji pola walki przy jednoczesnym spełnieniu podstawowego wymogu nie emitowania promieniowania w paśmie podczerwieni łatwo wykrywalnym dla przeciwnika.