NOKTOWIZJA:

Peryskopowy noktowizor kierowcy TWNO-2M
Dzienno-nocny celownik działowy 1PN22M2M
Peryskop dowódcy dla  BWP-2 oraz czołgu T72 TKN-3M
Noktowizor strzelecki NSP-3M
PPN-3M