PERYSKOPOWY DZIENNO - NOCNY PRZYRZĄD OBSERWACYJNY DOWÓDCY TKN-3M:

Polskie Zakłady Optyczne Sp. z o.o. przedstawiają ofertę wykonania modułu (zespołu wzmacniacza) umożliwiającego zmodernizowanie  noktowizora TKN-3B dowódcy wozu piechoty.

Modernizacja noktowizora polega na zastąpieniu dotychczas stosowanego wyskonapięciowego przetwornika obrazu, przetwornikiem drugiej generacji z mikrokanalikowym systemem wzmacniania pracującym przy naturalnym świetle nocnym.
Modernizacja dopasowująca układ optyczny do nowego wzmacniacza oraz niskonapięciowego zasilacza nie powoduje w najmniejszym stopniu zmiany gabarytów urządzenia przy zachowaniu jego walorów eksploatacyjnych przy jednoczesnej rezygnacji z konieczności stosowania dodatkowego źródła promieniowania podczerwonego potrzebnego przy obserwacji celów daleko położonych.

Do wykonania w/w modernizacji przygotowane są wybrane Okręgowe Warsztaty Techniczne.

DANE TECHNICZNE: