PRZYRZĄDY OBSERWACYJNE:

Peryskopy: PO-6
TNPO-170A
TNPO-168W
Celowniki: T-3
TChP-U
Kolimatory: K-10T
Busole: PAB-6
Lornetki Lp.7x45Z