PERYSKOPOWY PRZYRZĄD OBSERWACYJNY TNPO-170A:

Przeznaczony jest do obserwacji terenu z wnętrza pojazdu. Jest pryzmatycznym peryskopem z elektrycznym ogrzewaniem okien, które chroni przed zaparowaniem i zawilgoceniem uniemożliwiającym obserwację.

DANE TECHNICZNE:

- Peryskopowość 162 mm
- Powiększenie 1x
- Kąt pola obserwacji w płaszczyźnie poziomej 94°
- Górny kąt pola obserwacji w płaszczyźnie pionowej12°
- Dolny kąt pola obserwacji w płaszczyźnie pionowej11°
- Całkowity kąt pola widzenia w płaszczyźnie pionowej 6°30'
- Całkowity kat pola widzenia w płaszczyźnie poziomej 44°