PRZYRZĄD OBSERWACYJNY MECHANIKA-KIEROWCY  TNPO-168W:

Jest dziennym peryskopem pryzmatycznym umożliwiającym obserwację terenu przez kierowcę czołgu. Przeznaczony jest do instalowania w czołgach T72 i pochodnych. Posiada elektryczne ogrzewanie okien, które chroni peryskop przed zaparowaniem i zawilgoceniem.

DANE TECHNICZNE:

- Peryskopowość 168 mm
- Powiększenie 1x
- Kąt pola obserwacji w płaszczyźnie pionowej 31°
- Dolny kąt pola obserwacji w płaszczyźnie pionowej16°
- Kąt pola widzenia w płaszczyźnie pionowej 6°
- Kąt obserwacji w płaszczyźnie poziomej 138°
- Kat pola widzenia w płaszczyźnie poziomej 58°