ARTYLERYJSKA BUSOLA PERYSKOPOWA PAB 6x30:

Przeznaczona jest do pomiarów kątów w terenie w stosunku do południka magnetycznego i kierowania ogniem artylerii klasycznej. Dzięki wyposażeniu w peryskop, umożliwia obserwację terenu i pomiary kątów z ukrycia.

DANE TECHNICZNE:
- Powiększenie 6,2x
- Pole widzenia 6o30"
- Zdolność rozdzielcza bez peryskopu 9"
- Zdolność rozdzielcza z peryskopem 11"
- Średnica źrenicy wyjściowej 3,1 mm
- Odległość źrenicy wyjściowej 14 mm