Cechy sprawdzianów interferencyjnych:

Klasa

Dopuszczalne odchyłki płaskości powierzchni mierniczych (μm) dla średniej D

45 60 80 100
I 0,03 0,05
II 0,1 0,15
Rodzaj sprawdzianu Klasa dokładności Średnica D [mm] Wysokość H [mm]
A I 45 I 45 16
A II 45 II
2A I 45 I
2A II 45 II
B I 45 I
B II 45 II
A I 60 I 60 20
A II 60 II
2A I 60 I
2A II 60 II
B I 60 I
B II 60 II
A I 80 I 80 25
A II 80 II
2A I 80 I
2A II 80 II
A I 100 I 100
A II 100 II
2A I 100 I
2A II 100 II