Sprawdziany interferencyjne:

Ciągłe doskonalenie metod wytwarzania uczyniło z PZO Sp.zo.o. wszechstronnego dostawcę wyrobów precyzyjno-optycznych oraz elementów optycznych. Nowoczesna technologia i jakość stały się podstawą szerokiej gamy rozwiązań technicznych. Dzięki inicjatywie i otwartości szybko spełniamy śmiałe oczekiwania naszych klientów w zakresie precyzyjnych części i podzespołów optyki.
PZO Sp. zo.o. produkuje płaskie sprawdziany interferencyjne oraz sprawdziany płaskorównoległe do kontroli płaskości i równoległości powierzchni mierniczych przy-rządów pomiarowych metodami interferencyjnymi.

Płaskie sprawdziany inter-ferencyjne są wykonywane w dwóch klasach dokładności a sprawdziany płaskorównoległe dla trzech grubości. Płytki wykony-wane są ze szkła o niskiej rozszerzalności cieplnej odpornego na zmiany klimatu pod wpływem temperatury oraz o zwiększonej odporności na zarysowania.
Klasa czystości płytek w całym zakresie wymagań zgodnie z normami amerykańskimi, niemieckimi i polskimi. Płytki posiadają bardzo wysoką 14 klasę chropowatości powierzchni na powierzchniach mierniczych oraz 13 klasę na płaskich powierzchniach niemierniczych.

Parametry techniczne sprawdzianów: