Usługi specjalne:

Poza wykonywaniem elementów i wyrobów optycznych stanowiących podstawowy
asortyment oferty handlowej PZO Sp.zo.o.,
proponujemy swoim klientom następujące usługi specjalne:


- Płyty i kostki kontaktowe do produkcji dokładnych płytek i pryzmatów szklanych;
- Pierścienie absorbcyjne i fazowe na elementach szklanych;
- Elementy z materiałów innych niż szkło optyczne np.: szafir, german, krzem itp.;
- Zestaw urządzeń kontrastu fazowego, kondensory.

Klasa wyrobów i podzespołów optycznych w całym zakresie wymagań zgodnie z normami polskimi,
niemieckimi, amerykańskimi.