Parametry soczewek:

Zakres
średnic

[mm]

Zakres
promieni

[mm]

Odchyłka promienia
soczewki od powierzchni
sprawdzianu:
N   ΔN
Minimalna
tolerancja
grubości

[mm]

Minimalna
odchyłka
centralności

[mm]

Klasa
czystości

BN-81
mg 5510-01

4÷10 2- N=1, ΔN=0,2 ±0,01 0,01 II-IV
11÷20 6- ±0,05 III-IV
21÷35 12- N=3, ΔN=0,5 ±0,1 0,03 III-V
35÷60 20- N=5, ΔN=0,2 ±0,2 IV-V
Minimalne uzyskiwane wartości N=0,2, ΔN=0,15 ±0,01 0,01 I
Odchyłka promienia sprawdzianu od wartości nominalnej
Zakres promieni [mm] Odchyłka
0,5÷2 1,5
2÷10 3,0
10÷1000 0,03%
1000÷2000 0,06%

2000÷5000

0,12%

5000÷10000

0,20%