Soczewki:

PZO Sp. z o.o. mogą wykonywać wszystkie rodzaje soczewek sferycznych od bardzo małych (Φ~ 1,5 mm; R ~ 0,75 mm) stosowanych w obiektywach mikroskopowych, do bardzo dużych (Φ 300 mm; R 5000 mm) używanych do układów lunetowych. Soczewki mogą być wykonywane z zalecanych i standardowych szkieł wg kat. Shott’a lub innych materiałów dostępnych na rynku, w tym również z materiałów dostarczonych przez zamawiającego.

Produkujemy dla odbiorców w kilkudziesięciu krajach świata soczewki okularowe i obiektywowe do mikroskopów, przyrządów lunetowych i innych o różnych średnicach i wymaganiach. Elementy optyczne wytwarzane są w oparciu o wymagania norm polskich jak również i międzynarodowych.

Najczęściej wykonywane są soczewki o średnicach do 60 mm, dokładności powierzchni N = 2 ΔN = 0,5, tolerancji grubości +/- 0,01 mm oraz czystości powierzchni wg potrzeb klienta.
Soczewki o wymaganiach odbiegających od średnich wartości mogą być wykonywane na podstawie uzgodnień przy zamówieniu.

Parametry techniczne soczewek: