Dokładności pryzmatów:

Dokładności pryzmatów:
Tolerancja wymiarów
liniowych:
Tolerancja kątów: Płaskość powierzchni Czystość:
±0,1 2÷3'' N=0,2, ΔN=0,15 wg wymagań