Polskie Zakłady Optyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ”.

                            Spółka może używać również skróconej nazwy:

                   „Polskie Zakłady Optyczne Sp. z o.o.” lub „PZO Sp. z o.o.”.
                        Adres : 04-186 Warszawa, ul. Grochowska 43


                                         Spółkę reprezentuje :
                           Pan Wojciech Paweł Cholewo - Prezes Zarządu