"MIKMED 2" 

Mikroskopy typu MIKMED 2 są typowymi mikroskopami biologicznymi, przeznaczonymi do pracy w laboratoriach analitycznych i badawczych, w szkolnictwie wyższym oraz w wielu gałęziach przemysłu, w którym niezbędne są badania mikroskopowe.

Mikroskopy te zapewniają ustawienie oświetlenia według Kohlera.

DANE TECHNICZNE: