"ProlabM10":         CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:

SKOMPLETOWANIE STANDARDOWE:
- Uzyskiwany zakres powiększenia mikroskopu w skompletowaniu standardowym: od 40 do 400x.                                                                                                                                        -Miska obiektywowa trzygniazdowa,                                                                                                -obiektywy achro-matyczne o powiększeniach 4x, 10x, 40x (obiektyw 40x z mechanizmem teleskopowym),                                                                                                                          -wbudowany oświetlacz 20W,                                                                                                         -wbudowany mechanizm ogniskujący mikro/makro,                                                                          -stolik z klipsami do mocowania szkiełka preparatowego,                                                                 -okular szerokopolowy 10x,                                                                                                          -zamontowany w statywie mikroskopu kondensor z regulowaną przysłoną aperturową i gniazdem na filtry.